Aktualności

 

- 3 września 2022 roku odbyło się kolejne zebranie GSK. Podsumowano dotychczasowe działania i nakreślono plany na najbliższe miesiące. Przegłosowano decyzję o zrobieniu kart QSL.

- 18 czerwca 2022 - przyjęto zerowe sprawozdanie finansowe, ustalono udział w zawodach UKF w pierwszy weekend lipca, omówiono wyjazd do Burzenina

- 12 marca 2022 - zebranie kwartalne - rozpatrzono podanie o członkostwo, zrezygnowano z planów wycieczkowych ze względu na COVID

- styczeń 2022 - otrzymaliśmy znak SP3GSK

 - 11 grudnia 2021 roku odbyło się zebranie GSK, na którym podjęto zobowiązanie o działaniach terenowych w 2022 roku (spotkania integracyjne, wycieczki, techniczne, aktywowanie parków i gmin, terenowy udział w zawodach).

 - 18 września 2021 roku odbyło się zebranie GSK, na którym sprawozdano stan ostatnich wykonanych prac i podjęto uchwałę o współpracy z klubem SP3YPR.

 - 19 czerwca 2021 roku odbyło się zebranie GSK, na którym przyjęto rezygnację jednego członka Stowarzyszenia. Zatwierdzono również przyjęcie jednego nowego członka.

 - 6 sierpnia 2020 roku odbyło się zebranie GSK, na którym m.in. zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2019.

 - 13 marca 2020 roku odbyło się zebranie GSK, na którym przyjęto nowego członka i zdecydowano o budowie stacji do odbioru QO-100. Zatwierdzono również sprawozdanie finansowe za rok 2019.

 - 5 grudnia 2019 roku odbyło się zebranie GSK, na którym omówiono kierunki działań na najbliższy okres.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kolejne aktualności będą rozwijały się w miarę jak będą się nadarzać.