Aktualności

 

 - 5 grudnia 2019 roku odbyło się zebranie GSK, na którym omówiono kierunki działań na najbliższy okres.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kolejne aktualności będą rozwijały się w miarę jak będą się nadarzać.