Cele Stowarzyszenia

Generalnie cele Stowarzyszenia są określone w jego regulaminie.

Opieramy się również jak najbardziej na kodeksie krótkofalowca.