Moja karta QSL

Łączności potwierdzam taką kartą:

Natomiast łączności wykonane pod okolicznościowym znakiem SN750G, pod którym pracowałem od 1 lutego do 30 kwietnia 2007, są potwierdzane taką kartą: